2012. március 8., csütörtök

Szembesítés: Mednyánszky – Ferenczy mint karikaturista 1.

Szembesítés főcímű új sorozatunkban Ferenczy Károly karikatúráit, valamint azok alanyait mutatjuk be.  "A művész grafikai œuvre-jében viszonylag nagyszámú karikatúra maradt az utókorra, és ez azért tűnhet meglepőnek, mert a családtagok és a barátok visszaemlékezéseinek tanúsága szerint a művész nagyon zárkózott, introvertált személyiség volt" – írja Plesznivy Edit a rajzok kapcsán.

Idősebb fiától, Valértól azonban megtudhatjuk azt is, hogy a családfő számára rendkívül fontos volt a humor, "intim körben tréfás kedélye sokszor az ártatlan gyermeki naivitás határát érte el", és hogy "belső" használatra nagy nyelvi leleménnyel egyedi, tréfás angol nyelvet is kialakított.

Ferenczy Károly: Mednyánszky karikatúrája, 1900 (Lappang)
Mednyánszky László fotója (forrás: Virág Judit Galéria)

Valér 1935-ben tanulmányt is írt apja karikatúráiról, innen ismerjük Mednyánszky Lászlóról készült rajzát is. Valér emlékei szerint Károly legjobban sikerült karikatúrájának erről a közeli barátról emlékezetből készült rajzát tartotta. Úgy vélte, hogy "egyenesen megdöbbentő mértékben fejezte ki Mednyánszky egész jellemét, különösségét, rejtélyes voltát."

Mednyánszky László: Önarckép (Mgt., forrás: Kieselbach Galéria)
A két festő 1898–1899-ben egy ideig tőszomszédságban lakott Budapesten: a Vasvári Pál utca 9-es szám alatt béreltek mindketten műtermet. Bár Mednyánszky báró lehet, hogy nem látta a rajzot, azonban bizonyára értékelte volna Ferenczy humorát – ő maga is tréfás személyiség volt.

Glatz Oszkár: Mednyánszky László, 1905 (MNG)
Csók István Emlékezéseiben írja le az ekkori pesti művészasztal – az Aquarium – történetét, ahol a tél folyamán a nagybányai művészek is gyakorta megfordultak: 
"Kávéház a színhely, de ezúttal nem Münchenben vagy Párizsban, csak Budapesten. Még a neve is Budapest! Nem elsőrangú hely, de azért – vagy éppen ezért – jó volt mégis Mednyánszky László bárónak s egy csomó fiatal piktornak, kikhez képest Atlasz törpe volt.
Mednyánszkyt, ezt az igazi peregrinus nagy művészt, már évek óta ismertük mindnyájan, ha ugyan ismeretségnek lehet nevezni azokat a futó találkozásokat, mikor néha-néha láttuk egymást. De most a millennium éve összehozott bennünket. Én első ízben egészen véletlenül az Operaház előtt találkoztam vele. Azt hiszem, Ferenczy mutatott be bennünket egymásnak. Rém hideg volt. Rajtam prémes bunda. Mednyánszky egyszerű sacco-öltönyben volt, mégsem fázott. Később tudtam meg, hogy a legnagyobb hidegben is fűtetlen szobában alszik. Jéghideg zuhany után addig jár fel s alá, míg meg nem szárad. Többé-kevésbé minden bohém az isten szabad ege alatt a vándormadár természetét örökli, de Mednyánszky olyan rekord, ami messze felül áll minden összehasonlításon. Nemcsak mint művész, de mint ember is egyike a legérdekesebbeknek, kikkel valaha találkoztam.
Tudása, olvasottsága óriási és teljesen elütő minden másétól. A hindu és spiritiszta tanokkal ő ismertetett meg bennünket oly vonzó és érdekfeszítő modorban, melynek lehetetlen volt ellenállni. Én el-elsakkoztam vele, míg a többiek diskuráltak. Kártya nem volt, csak néha biliárd. Sokszor nagyon érdekes témákat vitattunk meg az Operára néző ablaknál, ahol asztalunk volt. Nemcsak művészetről, de a legelvontabb tudományos dolgokról is. Hogyne! Hiszen ott ültek még Ferenczy, Thorma és Réti is, kit Hollósy már régebben duplafejű filozófnak hitt, annyi tudálék szorult széles, különös alakú koponyájába. Faragó száraz szarkazmusa is éles észre vallott, úgyhogy bátran állíthatom, az Aquarium az egyik legnívósabb asztaltársaság volt a fővárosban. Volt is látogatónk bőven.
Mednyánszky keresztelte el a társaságot Aquariumnak. Ő osztogatott állatneveket is valamennyiünknek. Ő maga magát vén házőrző kutyának hívta. Én Daxli [tkp. tacskó - K. Á.] névre hallgattam. Réti agár volt. Thorma újfundlandi, Gömöry kígyó. Csak Ferenczyt hívta szent mókusnak. Mikor én azt kérdeztem tőle miért? Hisz Ferenczy sem jobb a Deákné vásznánál? A legkomolyabban felelte:
– Te csak hallgass. Te Daxli vagy. ha mi imádkozunk, az nem olyan ideális, mint a szent Mókus legprofánabb cselekedete."
Egy jellemző nézet: Mednyánszky hátát mutatva fest (forrás: Virág Judit Galéria)

2 megjegyzés:

 1. A cikkben közölt harmadik reprodukció (Mednyánszky László: Önarckép (Mgt., forrás: Kieselbach Galéria)
  aligha önarckép. Körülményes egész alakos önarcképet profilból festeni. Azonkívül nem is hasonlít Mednyánszkyra. Azt viszont el tudom képzelni, hogy a Ferenczyt, a gyakran látott műteremszomszédot ábrázolja

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Bodor Zoltán,

   igazán érdekes feltevés! Mindazonáltal a fentebb említett festmény – az interneten hozzáférhető források alapján – minden esetben "önarcképként" van feltüntetve – melyet el is fogadhatunk, amennyiben nem egzakt arcképként, hanem inkább Mednyánszky magáról alkotott, sztereotipizált képeként értelmezzük (a bejegyzésben is éppen ezért szerepel: mintegy Ferenczy Mednyánszky-értelmezését ellensúlyozandó). Mednyányszky bárótól, aki hatalmas vagyona ellenére a lehető legzordabb körülmények között élt választott hivatásának, nem állt távol a magukba roskadt csavargók ilyen beállításban történő ábrázolása (ld. http://www.kieselbach.hu/alkotas/csavargo_15487); így talán önmagát is éppen ezért mutatta be ebben a szituációban.

   Ferenczyvel csupán pár hónapig voltak műteremszomszédok, emellett különösebben közeli kapcsolatról sem tudunk a két művész között. Hogy a szóban forgó képen nem Ferenczyt látjuk, még egy apróság látszik alátámasztani: nevezetesen a kép talán egyetlen "attribútuma", a cigaretta, mellyel Ferenczy (Valér fia bevallása szerint) soha nem élt (bár egyik tanítványa arról emlékezik meg, hogy Ferenczy megkínálta cigarettával: http://mek.niif.hu/03100/03129/html/erdekes.htm#2).

   Mednyánszky önarcképeinek összegyűjtése egy – a Ferenczyéhez hasonló – oeuvre-katalógus feladata lesz; mindenesetre annyi bizonyos: profilból önarcképet festeni tényleg kihívást jelentő feladat!

   Nagyon szépen köszönjük értő hozzászólását, reméljük, hogy az elkövetkezendőkben is olvasóink sorában üdvözölhetjük majd!

   Kusler Ágnes – Szeredi Merse Pál

   Törlés

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...