2012. április 11., szerda

Nyerj repülőjegyet Ferenczyvel!

A Ryanair és a Magyar Nemzeti Galéria közös nyereményjátékot hirdet 
a Ferenczy-kiállításban, 
melynek győztesei a festő életének fontos helyszíneit tekinthetik meg; 
Münchenbe, vagy Párizsba repülhetnek! 

Sok sikert kívánunk a résztvevőknek! 
A téma most egy Szinyei Merse Pál képet követel: Léghajó, 1882 (MNG)

Alább olvasható a játékszabályzat:
1. A játék szervezője: Ryanair Limited  (székhely: Unit D2, airport Business Park, Swords Road, Co Dublin, Ireland) és a Magyar Nemzeti Galéria  (székhely: 1014 Budapest, Szent György tér 2.), továbbiakban: Szervezők 
2. A játékban résztvevő személyek: A játékban részt vehet minden 18 éven felüli természetes személy, kivéve - a Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; - a Szervezők megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; - akit a Szervezők a Nyereményjátékból jelen Nyereményjáték-szabályzat megsértése miatt kizártak. 
3. A játék időtartama: A játék 2012. április 2. 12:00:00 órakor kezdődik és 2012. május 1. 18.00-ig tart. 
4. A játék menete: Szervezők 2x2 fő részére szóló repülőjegyet sorsolnak ki azok között, akik a Magyar Nemzeti Galéria Ferenczy Károly (1862-1917) gyűjteményes kiállítás területén kihelyezett játékszelvényeket helyesen kitöltik és a játék gyűjtődobozába bedobják a szelvényt. A Nyereményjátékban való részvételhez a következő adatok megadása szükséges: név, lakcím, email cím, kiállítási belépőjegy sorszáma. A felsorolt adatok hiányában, vagy azok hiányos, esetleg pontatlan megadása esetén, a játékos kizárásra kerül a Nyereményjátékból. A Játék sorsolásában egy e-mail cím csak egyszer vehet részt. 
5. A nyeremény: A repülőjegyek úti céljai: Budapest-München-Budapest (Indulási repülőtér: Budapest, érkezési repülőtér: Memmingen (Nyugat-München) Budapest-Párizs-Budapest (Indulási repülőtér: Budapest, érkezési repülőtér: Párizs-Beauvais) A nyeremény felhasználásának feltételei: A jegyek az átvételtől számítva maximum 6 hónapon belül használhatóak fel. A nyeremény az alábbi időszakokban nem érvényesíthető: iskolai szünetek és kiemelt időszakok (július és augusztus hónapok), valamint a hivatalos ünnepnapok. Felhasználható napok: hétfőtől csütörtökig, egyéb napokon szabad helyek esetén vehető igénybe. A nyeremény tartalmazza az adókat, illetékeket és egyéb a repülőjegyhez kapcsolódó díjakat. A nyereményjegyeket elektronikus levélben küldi ki a Ryanair a nyertesnek előzetes e-mailes egyeztetés után. A nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható. 
6. Sorsolás: A sorsolás időpontja: 2012. május 2. szerda 12.00. A nyerteseket a Szervezők 3 munkavállaló együttes jelenlétében sorsolják ki, a sorsolásról jegyzőkönyv készül. A nyerteseket a nyereményről e-mailben értesítik a Szervezők. A nyertesek nevei a www.mng.hu oldalon lesznek megtekinthetők. A sorsolással kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs. 
7. Nyeremény átadása: A nyereményutalványt a Ryanair e-mailben juttatja el a nyertesek részére. Amennyiben a nyertes a 2012. május 2. napi nyeremény kihirdetést követően a megadott e- mail címen nem elérhető (pl. hibás az e-mail cím), úgy a Szervezők fenntartják a jogot, hogy pótnyertest sorsoljanak, és a nyereményt a pótnyertesnek adják át. 
8. Egyéb rendelkezések: Szervezők nem vállalnak felelősséget a résztvevők által tévesen, vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervezők fenntartja maguknak a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot előzetes értesítés nélkül kiegészítsék, vagy módosítsák. A Szervezők jogosultak a Nyereményjátékot bármikor visszavonni. A Szervezők a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.mng.hu weboldalon teszik nyilvánossá. 
9. Adatvédelem, részvételi szabályzat: A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervezők minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak Megfelelően kezelnek. A Játékban résztvevők feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy személyes adataik (név, e-mail cím) a szervezők adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervezők – a résztvevő esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználják. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból elektronikusan kérheti az alábbi címen: info@mng.hu A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Szabályzat teljes tartalmát. A Szervezőket nem terheli semmilyen felelősség, ha a Játékos szándékos vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg. A Szervezők vállalják, hogy a Nyereményjáték során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelnek, azt harmadik személyeknek nem adják át, azokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszi, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz. A Szervezők által kezelt adatok köre: név, email cím. 
A szervezők kijelentik, hogy szigorú elvek szerint védik az adatbázisukban található személyes adatokat, és az adatkezelés során teljes mértékben, a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint járnak el. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén a szerevezők az info@mng.hu e-mail címen, adnak felvilágosítást munkanapokon 10-17 óra között. 
A változtatás jogát a szervezők fenntartják. 
A játékban való részvétel a hivatalos részvételi- és játékszabályzat automatikus tudomásulvételét és elfogadását jelenti. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...